Telefon
WhatsApp
Ses Yalıtımı
  • 13 Mayıs 2021, 21:09
Ses Yalıtımı

Ses bir enerji çeşididir, dalgalar halinde yayılır ve cisimlerin titreşmesi ile oluşur. Normal şartlar altında ses atmosferde 340 m/sn hızla ilerler. Ses dalgaları tüm bu yolculuk esnasında bir engelle karşılaştıklarında, engelleyen cismin kapasitesine bağlı olarak bir miktar enerjilerini o cisimde bırakırlar.
Ses yalıtımı titreşim yalıtımı, gürültü kontrolü ,ses yutuculuk , akustik ve hacim akustiği düzenleme gibi kendi içinde bölümlere ayrılır.
Yapılarda sesin iletimi ve gürültü oluşumu için iki önemli etmen vardır. Bunlardan birisi sesin boşluklardan diğer tarafa geçmesi anlamını taşıyan hava doğuşumlu seslerdir. Bu seslere müzik sesleri, konuşma sesleri örnek olarak gösterilebilir. Diğeri ise darbe kaynaklıdır. Darbe kaynaklı seslere ise zıplama sonucu oluşan sesler, çarpma sonucu oluşan sesler ve bir eşyayı sürüklerken meydana gelen sesler örnek gösterilebilir. Makinalar,vb çıkardığı titreşim sesleri de titreşim yalıtımı gerektiren örneklerdendir.


31 Mayıs 2017 de tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlülüğe giren “Binaların Gürültü’ye Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik’’ ile tüm binalarda ses yalıtım malzemeleri kullanılma zorunluluğu getirilmiştir.
Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin işletimi ve kullanımı safhalarında insanların maruz kalacağı, binaların dışından veya içinden kaynaklanan gürültülerin, kişilerin huzur ve sükûnuna, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek iyi işitme ve algılama koşullarının sağlanması için, tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim bakımından uyulacak kuralların belirlenmesidir.
Bu Yönetmelik; belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde inşa edilecek resmi ve özel her türlü yapı, bina, tesis ile işletmelerde iç mekanlarda insanların maruz kaldığı ulaşım, sanayi, yapım ve insan kaynaklı gürültüler gibi dış çevre gürültülerinin ve yapı içinde oluşan komşuluk gürültüleri, darbe sesleri, mekanik sistem ve servis ekipmanlarının gürültüleri ile cihazlardan yayılan mekanik titreşimlerin kontrol altına alınmasına yönelik önlemlere ilişkin temel kuralları kapsar.
Ses basınç düzeyi (dBA), darbe sesi yalıtımı (ΔLw) ,ses azaltma indeksleri (Rw, R’w) ses yutuculuk kat sayısı (αw) bu yönetmelik doğrultusunda sıklıkla karşılaşacağımız yalıtım terimlerindendir.


Rahatsız edici şiddeti yüksek olan seslerin ki bunları çoğunlukla gürültü olarak adlandırıyoruz , mümkün olduğunca azaltmak insan sağlığı için çok önemlidir.
İnsan kulağı için:
*5-10 dB →Normal Duyabilir
*40-60 dB →Rahatlıkla Duyabilir
*60-90 dB → Aşırı Rahatsızlık Verici
*90 dB ve üzeri →Tahammülsüzlük Sınırında

...

Okul, yurt, konut, otel, işyeri, jeneratör, hidrofor, asansör dairesi gibi alanlar ses yalıtımı yapılması gerekli alanlardır.

Paylaş

Bize Soru Sorun

Bizimle iletişime geçmek ve soru sormak için iletişim butonuna tıklayınız.

İLETİŞİM

Ürün ve hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için Hemen Arayın! (0505) 366 88 13

BİZ SİZİ ARAYALIM